De juiste zorg op de juiste plek

De juiste zorg op de juiste plek doen we samen! Dat is de ambitie van DigiH.

DigiH is complementair aan de visie van de Taskforce van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) wat zich richt op het lichamelijk, psychisch en sociaal functioneren van mensen. De organisatie van zorg is hierbij immers van groot belang. Het voorkomen van (duurdere) zorg en het verplaatsen van zorg (zoveel mogelijk dichtbij huis) maakt de vindbaarheid van zorg in de directe woonomgeving nog belangrijker dan het al was.

Voorkomen is beter dan genezen!
Preventie, leefstijl en daarmee het welbevinden van de patiënt is nu belangrijker dan ooit in de zorg. De juiste zorg(verlener) op de juiste plek. Daarbij is tijdige opvolging van specifieke zorgvragen noodzakelijk om erger te voorkomen. Nog te vaak wordt geen tijdige opvolging gegeven aan de verwijzing van een huisarts of medisch specialist naar een eerstelijns zorgverlener. Ondanks dat de relevantie van een tijdige opvolging soms wetenschappelijk is aangetoond en vastgelegd in richtlijnen.

Centraal in de kritiek, van zorgverleners over de zorg die zij dagelijks uitvoeren staat nog altijd de gebrekkige afstemming van informatiesystemen. Veel artsen ervaren problemen om de juiste zorg op de juiste plek te krijgen. Bij de verwijzing door een huisarts of medisch specialist naar een eerstelijns zorgverlener staat de handgeschreven machtiging anno 2024 nog te vaak centraal. De informatie uit het EPD wordt in het gunstigste geval geprint maar moet nog te vaak met de hand worden overgeschreven. Of de verwijzing vindt weliswaar digitaal plaats (via beveiligde mail), maar of deze bij de zorgverlener met de gewenste expertise belandt blijft onduidelijk.

Als het mee zit krijgt de patiënt advies over de te benaderen zorgverlener, maar vaker moet hij/zij zelf op zoek en een afspraak maken. De opvolging hiervan laat regelmatig te wensen over, waardoor klachten blijven bestaan, verergeren of alsnog wordt overgegaan tot een behandeling in het ziekenhuis.

DigiH biedt de oplossing!

DigiH is hét landelijke zoek- en verwijssysteem, waarmee patiënten rechtstreeks of via een digitale verwijzing van de huisarts of medisch specialist bij de juiste en (indien gewenst) dichtstbijzijnde zorgverlener terecht komen.

De juiste zorg op de juiste plek!

DigiH heeft veel voordelen:

  • DigiH scheelt huisarts, medisch specialist en hun ondersteuners veel tijd door gebruik te maken van de ‘DigiH-favorieten’-optie. Eenmaal gevonden expertise ligt zo vast voor toekomstige zoekopdrachten.
  • Alle relevante (medische) gegevens worden meegestuurd met de verwijzing en aangeboden in het portfolio van de DigiH-zorgverlener.
  • DigiH biedt de mogelijkheid de juiste zorgverlener (met de gewenste specialisatie of expertise) te vinden binnen de woonomgeving van de patiënt (postcode-match).
  • De door de zorgverzekeraar vereiste machtiging wordt automatisch meegezonden met een DigiH-verwijzing.
  • De verantwoordelijkheid van tijdige opvolging van de verwijzing komt primair bij de DigiH-zorgverlener te liggen in plaats van bij de patiënt.
  • De zorgverlener kan vanuit het DigiH-portfolio afspraken plannen en patiënten bellen op een tijdstip dat het hem/haar schikt.
  • DigiH vraagt een relatief zeer geringe geringe bijdrage per jaar aan de zorgverlener (de ontvangers van verwijzingen) en is gratis voor patiënten en verwijzers.