Over ons

DigiH is gebaseerd op de kennis en ervaring die werd opgedaan met de digitale zorgzoeker en zorgverwijzer van het kwaliteitsnetwerk ClaudicatioNet.

ClaudicatioNet

Bij verwijzingen voor gesuperviseerde looptherapie en leefstijl begeleiding bij een hiertoe opgeleide fysiotherapeut ging aanvankelijk een hoop mis. Een pilot studie toonde aan dat de doorlooptijd tussen verwijzing en daadwerkelijke start van behandeling gemiddeld bijna 7 weken bedroeg. Bij sommige patiënten werd, om meerdere redenen, zelfs nooit gestart bij de fysiotherapeut.
Mede door tussenkomst van ClaudicatioNet wordt ondertussen maar liefst 87% van alle patiënten met etalagebenen in Nederland verwezen naar de hiertoe geschoolde fysiotherapeut. Ter vergelijking: de opvolging van de richtlijn voor fysiotherapie bij COPD bedraagt nog altijd minder dan 5%.
Het succes van de opvolging zit voor een belangrijk deel in de verwijzingen via de webbased zorgzoeker en zorgverwijzer van ClaudicatioNet. Na de introductie hiervan werden patiënten gemiddeld binnen 1,8 werkdagen gebeld voor een afspraak en werd binnen 3,2 werkdagen daadwerkelijk gestart met de behandeling. ClaudicatioNet richtte zich echter alleen op fysiotherapeuten.

DigiH

DigiH maakt deze ervaring mogelijk voor alle eerstelijns zorgverleners. DigiH legt de verantwoordelijkheid van een tijdige opvolging van de verwijzing bij de ontvanger van die verwijzing. In zijn/haar portfolio verschijnen de verwijzingen van die dag, die vervolgens op een voor de betreffende zorgverlener geschikt geacht moment kunnen worden omgezet in afspraken.

DigiH wil de (zo laag mogelijk gehouden) bijdrage van haar deelnemers (de eerstelijns zorgverleners) gebruiken om het vinden van en verwijzen naar deze zorgverleners verder te optimaliseren door middel van de volgende stappen:
1. Het vullen van een database met paramedici, zorgverleners en zorg(hulp)winkels met landelijke dekking, zoveel als mogelijk in de woonomgeving van alle Nederlanders.
2. Dit, tegen een zo laag mogelijke individuele bijdrage van de zorgverleners die de gewenste zorg leveren.
3. Waarbij deze bijdragen worden gebruikt om DigiH te onderhouden, te verbeteren en koppelingen te genereren tussen bestaande en in ontwikkeling zijnde EPD’s (HISsen en ZISsen), zonder een jaarlijkse bijdrage te vragen aan de verwijzers (huisartspraktijken, ziekenhuizen).

De exploitatie van DigiH wordt uitgevoerd Softmedia (KvK 17181563).